Розсекречена пам’ять

27 серпня ц.р. у Службі безпеки України на виконання доручення Президента України В. Ющенка щодо додаткового вивчення питання політичних репресій проти жителів України та українців за її межами протягом усього періоду радянської влади та Указу Президента України "Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років" відбувся круглий стіл на тему: "Голодомор 1932-1933 років і політичні репресії в Україні в документах архіву Служби безпеки України". У роботі круглого столу взяли участь вчені-історики, правознавці, неурядові організації, представники українських організацій за кордоном, Українського інституту національної пам'яті, Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000», МЗС, Державного комітету архівів України, МВС, Генпрокуратури України. Серед них: Іван Дзюба, Ігор Юхновський, Богдан Футей (США), Стефан Романів (Австралія), Володимир Косик (Франція), Аскольд Лозинський (США) та інші. Під час круглого столу було презентовано книгу "Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД" та представлено розсекречені документи про політичні репресії в Україні за часів радянської влади.

Відкрив засідання круглого столу Валентин Наливайченко, який підкреслив, що сьогодні жодних таємниць, замовчувань та викривлень у питаннях, які стосуються політичних репресій не може бути. "Українська спецслужба розкриває для української громадськості та світової спільноти усі наявні у неї архівні матеріали з цієї тематики і закликає до співпраці дослідників, істориків, усіх небайдужих громадян", - зазначив В.Наливайченко.

У підготовці до друку презентованої книги брали участь, крім співробітників Служби безпеки України, представники Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000», Українського інституту національної пам'яті Державного комітету архіві України, вчені інститутів Національної академії наук. У книзі вміщено авторські статті науковців, документи, у тому числі фотодокументи, щоденники, листи, а також матеріали виставки "Розсекречена пам"ять", що експонувались у регіонах України. Про історію створення книги, важливість та актуальність публікації розповів начальник відділу архіву СБ України Василь Даниленко. Це перше найбільш повне видання архівних документів ГПУ й НКВД про Голодомор, що матиме наукове й практичне значення.

Під час круглого столу присутніх було поінформовано про напрацювання щодо визначення загальної кількості та основних категорій жертв репресій за весь період існування тоталітарного режиму в Україні.

Відомості про кількісні показники результатів оперативно-слідчої роботи органів ДПУ-НКВС--МДБ-КДБ УРСР за період 1927-1990 рр. містяться в документах фонду оперативно-статистичної звітності Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Загалом співробітники СБУ опрацювали 1314 томів оперативно-статистичної звітності органів держбезпеки з матеріалами про репресії. Триває робота з вивчення майже 500 тисяч кримінальних справ

Аналіз змісту зазначених звітів засвідчив, що протягом 1927-1990 рр. в їх структурі та формі відбувалися постійні зміни. За певні періоди окремі відомості взагалі відсутні, зокрема інформація про арештованих і притягнених до кримінальної відповідальності осіб до 1927 року, в 1952, 1986, 1988, 1991 роках. У статистичних звітах за 1928-1930 рр. відсутні дані про соціальний склад засуджених тощо. У зв'язку з цим отримані узагальнені дані щодо репресивної діяльності органів держбезпеки УРСР є не повними і потребують подальшого вивчення та уточнення.

Отже, за попередніми даними до 1937 року в Україні було заарештовано 273 тис. 889 осіб, кількість обвинувачених становила 310 тис. 743 особи, засуджено - 163 тис. За соціальним складом серед заарештованих було: 64 тис. 231 селян, робітників - 23 тис. 642, інтелігенції та службовців - 27 тис. 734, військових - 3 тис. 032, співробітників органів держбезпеки - 474 особи.

Основний репресивний тиск до 1937 року чинився насамперед на селян. Така діяльність каральних органів була пов'язана в першу чергу з процесами колективізації на селі, а також із завданням "зламу старої державної машини", представниками якої були інтелігенція та колишні державні службовці і духовенство. До цієї категорії також масово зараховувалися так звані "колишні", які за своїм походженням не вписувалися в образ "будівників соціалізму".

Як свідчать документи, найбільший пік репресій припадає на 1937-1938 рр., так званий період "великої чистки".

За підрахунками, органами НКВС на території України в зазначений період було заарештовано 279 тис. 126 осіб. Поштовхом до Активізації репресій став оперативний наказ народного комісара внутрішніх справ СРСР № 00447 від 30 липня 1937 року. Під його дію підпадали куркулі, інші антирадянські елементи, кримінальні злочинці. Особливо великих репресій протягом 1937 року зазнали селяни (71 тис. 452 осіб), інтелігенція та службовці (68 тис. 087 осіб) і меншою мірою робітники (2 тис. 519 особи). Водночас починають посилюватися репресії проти військовослужбовців, зокрема стосовно червоноармійців, молодшого та керівного складу РСЧА, прикордонних загонів (загалом 1 тис. 873 особи), співробітників НКВС (237 осіб). До так званої "вищої міри соціального захисту" (розстрілу) було засуджено 67 тис. 777 осіб.

Протягом 1938 року кількість репресованих вищезазначених категорій дещо зменшилась (але значно зросла питома вага вироків до вищої міри покарання): було заарештовано 41 тис. 344 селянина, інтелігенції та службовців - 23 тис. 251 особу. Однак зросли репресії проти військових - 2 тис. 424 особи. Кількість засуджених співробітників НКВС УРСР становила 970 осіб. Загалом до вищої міри покарання було засуджено 55 тис. 646 осіб У цей час країну охопила хвиля "шпигуноманії", а також розкриття різного виду "троцькістського підпілля", сіоністів тощо.

Кількісні показники арештованих, обвинувачених та засуджених у статистичних звітах 1937-1938 рр. подано за "політичним забарвленням" та за "характером злочину": належністю до контрреволюційних націоналістичних організацій, антирадянських партій, фашистських, церковних, сектантських та білогвардійських організацій, національних ліній (німецьких, польських, румунських та інш.), куркулів, кримінальних злочинців, іншого контрреволюційного елементу.

За "характером злочину" виділені такі категорії, як: шпигунство, зрада Батьківщині, диверсія, тероризм, контрреволюційна агітація, повстанська контрреволюційна діяльність, шкідництво та інші.

Від загальної кількості заарештованих протягом 1937 року українці становили 53%, поляки - 18,8%, німці - 10,2%, росіяни - 8%, євреї - 2,5%.

Після приєднання у 1939 році західноукраїнських земель до складу УРСР кількісні показники стосовно репресованих знову починають зростати. Кількість арештованих у 1940 році становить 48 тис. 043 особи. Основний удар при цьому було спрямовано проти селян-одноосібників на території західної України та частково - селян східної України. Водночас зростає кількість засуджених за контрреволюційні злочини на території східної та центральної частин України. Так, за звітними документами лише протягом липня за ці види злочину засуджено 4 тис. 183 особи.

У 1940 році пік репресій припадає на вересень, коли на території західних областей України було заарештовано 10 тис. 825 осіб. Не оминула в цей період хвиля арештів військовослужбовців (108 осіб) і співробітників міліції та НКВС (41 особа).

За період 1941-1945 рр. органами держбезпеки було заарештовано 104 тис. 297 осіб, засуджено - 67 тис. 246 осіб, до вищої міри покарання засуджено 5 тис. 138 осіб, ув'язнено - 59 тис. 944 особи.

У повоєнні роки оперативно-слідча діяльність радянських органів держбезпеки в основному була спрямована на пошук і покарання воєнних злочинців, а також боротьбу проти ОУН-УПА. У зв'язку з цим знову зростає кількість засуджених та заарештованих. Так, у 1946 році заарештовано 23 тис. 784 особи. Основними категоріями злочину при цьому були: зрада Батьківщині, шпигунство, диверсія, тероризм, повстанська діяльність та ін. Цифровий показник арештів загалом за період 1946-1953 рр. складає 106 тис. 236 осіб.

Після 1958 року спостерігається зменшення хвилі репресій. Змінюються в цей період і статті карного кодексу, зникає саме поняття контрреволюція. Водночас у 60-70 роки розгортається боротьба проти різного роду "антирадянських елементів, інакодумців". Кількісний показник засуджених за період з 1965-1985 рр. становить 1 тис. 537 осіб, у той час, як у 1946-1953 рр. він становив 149 тис. 343 особи.

Загалом за період 1927-1990 рр. загальна кількість ув'язнених складає 331 тис. 274 особи, засуджених до вищої міри покарання - більш як 140 тисяч, висланих та засланих - 51 тис. 684 , інших видів покарання - 23 тис. 901.

Для отримання додаткової інформації про репресії в Україні, а також стосовно українців за її межами надіслано запити по лінії партнерських зв'язків до ФСБ Російської Федерації та КНБ Республіки Казахстан. Уже отримані й опрацьовуються відомості щодо 5,5 тисяч осіб - політичних в'язнів - уродженців України, які відбували покарання у спецтаборі "Степлаг" у період 1920-1950-х років.

Як свідчить аналіз наявних документів статистичної звітності про оперативно-слідчу діяльність радянських органів держбезпеки, вони не розкривають повною мірою кількісну та соціальну сторону репресій потребують поглибленого та всебічного дослідження.

Служба безпеки України продовжує роботу по розсекреченню документів ГПУ-НКВД. Матеріали з книги "Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД" включені до навчальної планів Національної академії СБ України, а саме видання Служба надішле до бібліотек та навчальних закладів України.

Прес-центр СБ України

Помилка? Виділіть мишкою і настисніть Ctrl+Enter

Система Orphus

Розсекречена
site_index_banner
С
  • екскурсії по музейних експозиціях “Меморіалу”;
  • перегляд відеоматеріалів з історії репресій в Україні, історії України, художніх тематичних фільмів тощо;
  • виїздні виставки “Забуттю не підлягає...” (плакатний варіант, за домовленістю);
  • виїздні екскурсії до Биківнянських поховань під Києвом (місце масових розстрілів 1937-1941 років)
  • копіювання електронних відео- і аудіоматеріалів за домовленістю.

Перегляд експозицій, екскурсії та демонстрація фільмів БЕЗКОШТОВНІ